ลุสิบสอง สิงหา เวียนมาถึง
ต่างซาบซึ้ง พระคุณแม่ แผ่สยาม
พระทรงเป็น มิ่งขวัญไทย ในทุกยาม
เรืองพระนาม สิริกิติ์ พิสิฐชัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ในนามคณะข้าราชการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

image01

ทรงส่งเสริม งานฝีมือ จนลือเลื่อง
ศิลปาชีพ ฟูเฟื่อง จวบสมัย
ทรงเกื้อหนุน สุขภาพ ผองชาวไทย
สภากาชาด แผ่ไกล ทั่วแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ในนามคณะข้าราชการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

image01

สรรพสิ่ง มิ่งมงคล ดลพระขวัญ
พระทรงธรรม เกษมสุข ทุกข์สิ้นสูญ
พระนามก้อง ผ่องแผ้ว บริบูรณ์
พระการุณ หนุนส่ง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ในนามคณะข้าราชการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

image01