Untitled Document
 
เว็บทั่วโลก เว็บภายใน
Untitled Document
 
 
1
นานาปัญหาจากสุราเป็นเหตุมาเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษากันเถอะ !
08/07/2557
 
 
 
 
2
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557
30/06/2557
 
 
 
 
3
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
25/06/2557
 
 
 
 
4
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลสวนปรุง กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22/10/2557
 
 
 
 
5
06/01/2557
 
         
รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง ตอน เลิกเหล้าเข้าพรรษา 2/2
25/07/2556
รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง ตอน เลิกเหล้าเข้าพรรษา 1/2
25/07/2556
รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าอย่างปลอดภัย
30/07/2556
รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้า
15/07/2556
 
บุหรี่และสุรา
การจัดการการเมาค้าง
ชวนคนรักมาเลิกเหล้า
     
     
 
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
2558
2557
2556
2555
2554
2553
 
Untitled Document
 
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Suan Prung Psychiatric Hospital.