Slider 01 Slider 02
This is an example of a HTML caption with a link.

ความรู้ด้านต่างๆ

ความรู้ด้านต่างๆ

Untitled Document

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 16/06/2560   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 16/06/2560
     
 

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง โรคไข้ซิกา /ไวรัสโรต้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานIC

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานIC

Untitled Document

หวัดเจ็บคอหายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว
เชื่อเลยว่าหลายคนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแบบผิด ๆ กันอยู่
ให้ความรู้บุคลากรเรื่องIC
การเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบทำให้ใช้ยาผิดประเภท - ใช้ยาผิดโรค
รอบรู้ปลอดภัยกับยาปฏิชีวนะ
แนวทางในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2013
ตื่นตัวได้...........แต่ไม่ควรตื่นตระหนก
.วันปอดบวมโลก
ข่าวสารเตื่อนภัย ไข้เลือดออก...มาเร็วกว่าทุกปี
ไวรัสตับ
NDM-1 : Superbug
วันเอดส์โลก
กาฬโรคปอด (Pneumonic  Plague)
ยุทธการ 4444 สู้หวัด 2009
เฝ้าระวัง โรคที่มาในหน้าร้อน
Wanted
สธ. เตือน 6 โรคที่มากับหน้าหนาว
วิธีหลีกหนี...โรคไข้เลือดออก
แนะนำ..ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ
สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ระลอก 2)
ปี2010 : โรคติดเชื้ออะไรบ้าง...มาแรง
3 โรครักษาได้......ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

รายงานต่างๆ

รายงานต่างๆ

username
password
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัสัยทัศน์

พันธกิจ


1. กำหนดนโยบายและจัดทำมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามบริบทของโรงพยาบาลจิตเวช
2. จัดระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่มีมาตรฐานตามบริบทของโรงพยาลบาลจิตเวช
3. มีการจัดการฐานข้อมูลการติดเชื้อที่ทันสมัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในความรับผิดชอบของตนเอง
4. ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการและ บุคลากรมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ