แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) 23/04/2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2562
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีขายทอดตลาด 22/03/2561
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2562
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2562