ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์สุขภาพจิตที่3) 25/04/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2) 25/04/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันราชนุกูล) 25/04/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา,ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป) 25/04/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานธุรการ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 19/04/2561
ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 17/04/2561