ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งสังกัดกรมอนามัย (6 ตำแหน่ง) 22/06/2561
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งสังกัดกรมการแพทย์ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 22/06/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่13) 18/06/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,พนักงนประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานโสตทั 15/06/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์) 11/06/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดกรมการแพทย์ (6 ตำแหน่ง) 7/06/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่ววไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี) 7/06/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการฯ ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) 28/05/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ (โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี) 28/05/2561