ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 20/02/2562
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 18/02/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการยกเลิกประกาศฯ และการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันราชานุกูล) 15/02/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(สถาบันราชานุกูล) 15/02/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน(โรงพยาบาลจิตตเวชเลยราชนครินทร์) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลศรีธัญญา) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ (จำนวน 2 ตำแหน่ง) สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ มาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ (จำนวน 2 ตำแหน่ง) สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 27/12/2561