ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 23/11/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน(โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) 16/11/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเภสัชกร) 15/11/2560