ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์สุขภาพจิตที่3) 18/10/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครงาน(โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 16/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) 9/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 9/10/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 26/09/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 11/09/2561