ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักจิตวิทยา,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 16/02/2561
ประชาสัมพันธ์ขยายการรับสมัครพนักงานราชการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่4) 16/02/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์,ตำแหน่งพนักงานบริการ,ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเ 13/02/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมป่าไม้ (ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 9/02/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 31/01/2561