ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 19/09/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(สถาบันราชานุกูล) 18/09/2562
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งเจ้าพนักงานกา 17/09/2562
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานบริการ,ตำแหน่งพนักงานช่วย 17/09/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) 13/09/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 13/09/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) 11/09/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11) 11/09/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 6/09/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 6/09/2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราาชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 6/09/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลศรีธัญญา) 30/08/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (โรงพยาบาลนครพนมราชนครินทร์) 27/08/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(สถาบันราชานุกูล) 20/09/2562