ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์) 16/05/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 16/05/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 24/04/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง มาสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 18/04/2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 14/05/2562