ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการทั่ว) 17/08/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 17/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 16/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 16/08/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาปฏิบัติงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 16/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ (กรมการแพทย์) 16/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้) 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์รับการรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่11) 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE) 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 2/08/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 2/08/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 2/08/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 1/08/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป) 1/08/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน(โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 25/07/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ (7ตำแหน่ง) (กรมการแพทย์) 16/07/2561
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ (จำนวน 3 ตำแหน่ง) สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 13/07/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (สถาบันราชานุกูล) 15/08/2561