โรงพยาบาลสวนปรุงขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี 2561" 19/10/2560