ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลจิตเวช : อนาคตและความท้าทายใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 21/07/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ขยายระยะเวลาการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ 6/07/2560
ขอเชิญส่งแพทย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชและโรคซึมเศร้า” สำหรับแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2560 04/07/2560
ขอเชิญส่งแพทย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชและโรคซึมเศร้า” สำหรับแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2560 04/07/2560
รายงานแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1/05/2560
รายงานแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25/04/2560