ขอแจ้งการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ / สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับ (Sleep Test) ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๕ ปี (โดยมาติดต่อโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) 30/01/2561
โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๑๐ ปี 30/01/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18/01/2561