โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

11/09/2560

สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

07/09/2560

ฝึกวินัยเด็กจากงานบ้าน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ฝึกวินัยเด็กจากงานบ้าน

20/08/2560

มองโลกในแง่ดี

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน มองโลกในแง่ดี

09/08/2560

สุขภาพจิตคุณแม่

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพจิตคุณแม่

07/08/2560

คิดหลากหลาย ก็ห่างไกลสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน คิดหลากหลาย ก็ห่างไกลสุรา

31/07/2560

เรื่องเล่า(เหล้า)เข้าพรรษา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เรื่องเล่า(เหล้า)เข้าพรรษา

17/07/2560

เลิกเหล้าด้วยตนเอง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าด้วยตนเอง

14/07/2560

ดูแลคนที่รักเมื่อเขามีปัญหาจากสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ดูแลคนที่รักเมื่อเขามีปัญหาจากสุรา


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595