โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

16/04/2562

การนอนสำคัญอย่างไร

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การนอนสำคัญอย่างไร

13/03/2562

ผัดวันประกันพรุ่ง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ผัดวันประกันพรุ่ง

14/11/2561

เล่นเกมแต่พอดี

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เล่นเกมแต่พอดี

10/10/2561

การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน

02/08/2561

โรคซึมเศร้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคซึมเศร้า

19/07/2561

เมื่ออยากบอกลาสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เมื่ออยากบอกลาสุรา

16/07/2561

เลิกเหล้าเราทำได้ตามแนวทางพุทธศาสนา วิทยากร ดร.พระมหาดวงจันทร์ อุตสีโล

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าเราทำได้ตามแนวทางพุทธศาสนา วิทยากร ดร.พระมหาดวงจันทร์ อุตสีโล

12/07/2561

เลิกเหล้าเข้าพรรษา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าเข้าพรรษา


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595