โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

02/08/2561

โรคซึมเศร้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคซึมเศร้า

19/07/2561

เมื่ออยากบอกลาสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เมื่ออยากบอกลาสุรา

16/07/2561

เลิกเหล้าเราทำได้ตามแนวทางพุทธศาสนา วิทยากร ดร.พระมหาดวงจันทร์ อุตสีโล

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าเราทำได้ตามแนวทางพุทธศาสนา วิทยากร ดร.พระมหาดวงจันทร์ อุตสีโล

12/07/2561

เลิกเหล้าเข้าพรรษา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าเข้าพรรษา

05/07/2561

การดูแลจิตใจหลังภาวะวิกฤต

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลจิตใจหลังภาวะวิกฤต

10/06/2561

การดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

04/06/2561

ประโยชน์ของสมุนไพรไทย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ประโยชน์ของสมุนไพรไทย

28/05/2561

สมุนไพรกับธาตุเจ้าเรือน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สมุนไพรกับธาตุเจ้าเรือน


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595