โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

24/08/2559

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

16/08/2559

แรงจูงใจในการเลิกเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน แรงจูงใจในการเลิกเหล้า

03/08/2559

สุราและการติดสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุราและการติดสุรา

13/07/2559

9 วิธีชวนคนรักมาเลิกเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน 9 วิธีชวนคนรักมาเลิกเหล้า

04/07/2559

ชวนคนรักมาเลิกเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ชวนคนรักมาเลิกเหล้า

19/06/2559

สถานการณ์เรื่องเหล้าในปัจจุบัน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์เรื่องเหล้าในปัจจุบัน

14/06/2559

เชียร์บอลอย่างมีสติ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เชียร์บอลอย่างมีสติ

01/06/2559

การปฐมพยาบาลจิตใจเด็ก

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การปฐมพยาบาลจิตใจเด็ก


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595