โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

11/04/2559

ปรับอุณหภูมิใจในหน้าร้อน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปรับอุณหภูมิใจในหน้าร้อน

14/03/2559

ไบโพลาร์ ตอนที่ 1

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ไบโพลาร์ ตอนที่ 1

29/02/2559

ลูกฉลาดหัวไว เพราะพ่อแม่ใส่ใจ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ลูกฉลาดหัวไว เพราะพ่อแม่ใส่ใจ

17/02/2559

การเรียนรู้ยุคใหม่

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การเรียนรู้ยุคใหม่

17/02/2559

ตัวแปรความรัก

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ตัวแปรความรัก

17/02/2559

ตั้งครรภ์ แม่เมา ไม่เอานะ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ตั้งครรภ์ แม่เมา ไม่เอานะ

10/12/2558

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

19/08/2558

ชวนคนรักมาเลิกเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ชวนคนรักมาเลิกเหล้า


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595