โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

31/08/2558

ครอบครัวกับการอยู่ร่วมกับผู้ติดสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ครอบครัวกับการอยู่ร่วมกับผู้ติดสุรา

15/09/2558

โรคอัลไซเมอร์

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคอัลไซเมอร์

06/10/2558

มหัศจรรย์แห่งอารมณ์

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน มหัศจรรย์แห่งอารมณ์

12/11/2558

ร่วมด้วยช่วยลูกสมาธิสั้น

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ร่วมด้วยช่วยลูกสมาธิสั้น

17/11/2558

ไม่เผลอใจ...วันลอยกระทง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ไม่เผลอใจ...วันลอยกระทง

15/07/2556

เลิกเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้า

30/07/2556

เลิกเหล้าอย่างปลอดภัย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าอย่างปลอดภัย


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595