โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

05/07/2561

การดูแลจิตใจหลังภาวะวิกฤต

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลจิตใจหลังภาวะวิกฤต

10/06/2561

การดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

04/06/2561

ประโยชน์ของสมุนไพรไทย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ประโยชน์ของสมุนไพรไทย

28/05/2561

สมุนไพรกับธาตุเจ้าเรือน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สมุนไพรกับธาตุเจ้าเรือน

21/05/2561

ที่มาของสมุนไพรไทย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ที่มาของสมุนไพรไทย

15/05/2561

รักอย่างไรที่ใจต้องการ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน รักอย่างไรที่ใจต้องการ

03/05/2561

ลด เสริม สู้ กายใจด้วยสัตว์เลี้ยง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ลด เสริม สู้ กายใจด้วยสัตว์เลี้ยง

01/05/2561

จิตวิทยาการโกหก

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน จิตวิทยาการโกหก


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595