โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

12/02/2561

ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

18/01/2561

การพูดคุยกับลูกเรื่องเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การพูดคุยกับลูกเรื่องเหล้า

14/01/2561

เข้าใจโลกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เข้าใจโลกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

03/01/2561

โรคซึมเศร้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคซึมเศร้า

18/12/2560

สร้างสุขในที่ทำงาน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สร้างสุขในที่ทำงาน

11/12/2560

ชีวิตดี๊ดี สนุกกับงาน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ชีวิตดี๊ดี สนุกกับงาน

03/12/2560

เครื่องมือสร้างสุขในชุมชน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เครื่องมือสร้างสุขในชุมชน

11/12/2560

ชีวิตดี๊ดี สนุกกับงาน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ชีวิตดี๊ดี สนุกกับงาน


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595