โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

03/12/2560

เครื่องมือสร้างสุขในชุมชน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เครื่องมือสร้างสุขในชุมชน

21/11/2560

มหัศจรรย์การกอด

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน มหัศจรรย์การกอด

09/10/2560

พุทธจิตวิทยา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน พุทธจิตวิทยา

03/10/2560

รู้จัก เข้าใจ ป้องกันการฆ่าตัวตาย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน รู้จัก เข้าใจ ป้องกันการฆ่าตัวตาย

11/09/2560

สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

07/09/2560

ฝึกวินัยเด็กจากงานบ้าน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ฝึกวินัยเด็กจากงานบ้าน

20/08/2560

มองโลกในแง่ดี

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน มองโลกในแง่ดี

09/08/2560

สุขภาพจิตคุณแม่

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพจิตคุณแม่


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595