โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

07/08/2560

คิดหลากหลาย ก็ห่างไกลสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน คิดหลากหลาย ก็ห่างไกลสุรา

31/07/2560

เรื่องเล่า(เหล้า)เข้าพรรษา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เรื่องเล่า(เหล้า)เข้าพรรษา

17/07/2560

เลิกเหล้าด้วยตนเอง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เลิกเหล้าด้วยตนเอง

14/07/2560

ดูแลคนที่รักเมื่อเขามีปัญหาจากสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ดูแลคนที่รักเมื่อเขามีปัญหาจากสุรา

28/06/2560

สร้างสุขในครอบครัว

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สร้างสุขในครอบครัว

31/05/2560

ความรุนแรงในครอบครัว

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความรุนแรงในครอบครัว

18/05/2560

โรคติดสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน โรคติดสุรา

15/05/2560

รู้ทันสัญญาณฆ่าตัวตาย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน รู้ทันสัญญาณฆ่าตัวตาย


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595