โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

02/05/2560

เราติดโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เราติดโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่า

10/04/2560

ความคิดที่บิดเบือน

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความคิดที่บิดเบือน

04/04/2560

ความรักกับยาเสพติด เหมือนและต่างกันอย่างไร

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความรักกับยาเสพติด เหมือนและต่างกันอย่างไร

28/03/2560

สงกรานต์ = เลิกเหล้า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สงกรานต์ = เลิกเหล้า

19/03/2560

เข้าใจเรา เข้าใจลูกกับการเล่นเกมส์

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เข้าใจเรา เข้าใจลูกกับการเล่นเกมส์

15/03/2560

ความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

15/03/2560

ความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

08/03/2560

ความพึงพอใจในตนเองต่ำ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความพึงพอใจในตนเองต่ำ


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595