โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

08/02/2560

ดูหนังเศร้า ช่วยระบายอารมณ์ได้อย่างไร

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ดูหนังเศร้า ช่วยระบายอารมณ์ได้อย่างไร

31/01/2560

สุขภาพจิตแต่ละช่วงวัย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพจิตแต่ละช่วงวัย

23/01/2560

ความทรงจำที่ชื่นใจ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความทรงจำที่ชื่นใจ

16/01/2560

คิดอย่างไรให้ใจแจ่มใสในปี 60

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน คิดอย่างไรให้ใจแจ่มใสในปี 60

16/01/2560

คิดอย่างไรให้ใจแจ่มใสในปี 60

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน คิดอย่างไรให้ใจแจ่มใสในปี 60

04/01/2560

ของขวัญวันปีใหม่

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ของขวัญวันปีใหม่

21/12/2559

เริ่มความสัมพันธ์ที่ดี ทำไมไม่ยืนยาว

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เริ่มความสัมพันธ์ที่ดี ทำไมไม่ยืนยาว

01/12/2559

ธรรมชาติของความโกรธ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ธรรมชาติของความโกรธ


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595