โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

13/11/2559

ความยับยั้งชั่งใจ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ความยับยั้งชั่งใจ

7/11/2559

หลงลืมตามวัย หรือสมองเสื่อม

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน หลงลืมตามวัย หรือสมองเสื่อม

31/10/2559

ถึงลืมไม่ได้ แต่ใจไม่เจ็บปวด

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ถึงลืมไม่ได้ แต่ใจไม่เจ็บปวด

26/10/2559

ปฐมพยาบาลทางใจกับการสูญเสีย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปฐมพยาบาลทางใจกับการสูญเสีย

18/10/2559

เศร้าโศกแค่ไหน ก็ผ่านไปได้

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน เศร้าโศกแค่ไหน ก็ผ่านไปได้

12/10/2559

การปฐมพยาบาลทางใจ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การปฐมพยาบาลทางใจ

20/09/2559

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การป้องกันการฆ่าตัวตาย

28/08/2559

ปัจจัยความสำเร็จในการเลิกสุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปัจจัยความสำเร็จในการเลิกสุรา


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595