จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

PDF file มิถุนายน 58

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (มิถุนายน 58)

PDF file เมษายน 58

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (เมษายน 58)

PDF file กุมภาพันธ์ 58

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 58)

PDF file ตุลาคม 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (ตุลาคม 57)

PDF file กรกฎาคม 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (กรกฎาคม 57)

PDF file มีนาคม 57 - เมษายน 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (มีนาคม 57 - เมษายน 57)

PDF file กุมภาพันธ์ 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 57)

PDF file มกราคม 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (มกราคม 57)

PDF file ธันวาคม 56

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (ธันวาคม 56)

PDF file ตุลาคม 56-พฤศจิกายน 56

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (ตุลาคม 56-พฤศจิกายน 56)

PDF file เมษายน 56-กันยายน 56

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (เมษายน 56-กันยายน 56)

PDF file

แต่งตั้งคณะกรรมการ

PDF file

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม

PDF file

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม

PDF file

แนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมการวิจัย
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595