โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  14/01/2563  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  27/12/2562  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  26/12/2562  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของรพ.สวนปรุงจำนวน 1 ระบบ  /วันที่ประกาศ  12/12/2562  ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีขายทอดตลาด  /วันที่ประกาศ  12/12/2562  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  09/12/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  03/12/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  28/11/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  27/11/2562  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 744 ตารางเมตร จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  21/11/2562  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  20/11/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  11/11/2562  ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2ชั้นฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  04/11/2562  ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  28/10/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  /วันที่ประกาศ  17/10/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  04/10/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  04/10/2562  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  /วันที่ประกาศ  04/10/2562  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  03/10/2562  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2ชั้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  03/10/2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595