โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  /วันที่ประกาศ  29/11/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ  /วันที่ประกาศ  22/11/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  /วันที่ประกาศ  16/11/2559  ขออนุญาตนำประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๔ ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  9/11/2559  ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ  /วันที่ประกาศ  7/11/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  28/10/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  28/10/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการโดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  28/10/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  25/10/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  20/10/2559  ขออนุญาตนำประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล  /วันที่ประกาศ  20/10/2559  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ฯ  /วันที่ประกาศ  19/10/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  /วันที่ประกาศ  14/10/2559  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  10/10/2559  ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3  /วันที่ประกาศ  03/10/2559  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  04/10/2559  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่างๆของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  04/10/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  29/09/2559  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  04/10/2559  ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2  /วันที่ประกาศ  23/09/2559

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595