โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ขออนุญาตนำประกาศการขายพัสดุชำรุด ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และปิดประกาศ ณ บอร์ด ประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  8/01/2559  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ  /วันที่ประกาศ  18/12/2558  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3   /วันที่ประกาศ  18/12/2558  ประกวดราคาการจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 3  /วันที่ประกาศ  01/12/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 3  /วันที่ประกาศ  01/12/2558  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  13/11/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง  /วันที่ประกาศ  21/10/2558  ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง(ตึกพิเศษปัญญา)โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  /วันที่ประกาศ  21/10/2558  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  /วันที่ประกาศ  13/10/2558  แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  /วันที่ประกาศ  7/10/2558  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อหาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ผป่วยสามัญ  /วันที่ประกาศ  29/09/2558  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  24/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  23/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  /วันที่ประกาศ  22/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  15/09/2558  ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  15/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  /วันที่ประกาศ  15/09/2558  ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง   /วันที่ประกาศ  9/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง   /วันที่ประกาศ  9/09/2558

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595