โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  8/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  8/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  3/09/2558  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  3/09/2558  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  3/09/2558  ประกวดราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  /วันที่ประกาศ  1/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  4/08/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/07/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/07/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  16/07/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/06/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/06/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  26/06/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  25/06/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  25/06/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  25/06/2558  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง  /วันที่ประกาศ  24/06/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/06/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/06/2558  ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  22/06/2558

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595