โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง  /วันที่ประกาศ  2/06/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง  /วันที่ประกาศ  2/06/2558  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง งวดงานที่ ๑๐-๑๒ จำนวน ๑ หลัง  /วันที่ประกาศ  26/05/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  22/05/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  22/05/2558  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์-วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  15/05/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต จำนวน ๑ ชุด  /วันที่ประกาศ  12/05/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท ๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/05/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  24/04/2558  ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำการประเมินคุณภาพบริการพยาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน ๑ ชุด  /วันที่ประกาศ  10/04/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดทำการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน ๑ ชุด  /วันที่ประกาศ  10/04/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวุสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  8/04/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท จำนวน 3 รายการของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  /วันที่ประกาศ  02/04/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  02/04/2558  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/03/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/03/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/02/2558  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/02/2558  โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   /วันที่ประกาศ  23/01/2558  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ รายการ   /วันที่ประกาศ  29/12/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595