โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/03/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/03/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/02/2558  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/02/2558  โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   /วันที่ประกาศ  23/01/2558  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ รายการ   /วันที่ประกาศ  29/12/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ   /วันที่ประกาศ  21/11/2557  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่าง ๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  5/10/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  30/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/09/2557  ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติและ จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกและภายในจำนวน ๒ หลัง ได้แต่ ตึกเมตตา และตึำฝ้ายคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  26/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  24/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/09/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595