โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ   /วันที่ประกาศ  21/11/2557  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่าง ๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  5/10/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  30/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/09/2557  ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติและ จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกและภายในจำนวน ๒ หลัง ได้แต่ ตึกเมตตา และตึำฝ้ายคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  29/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  26/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  24/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  17/09/2557  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  17/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ ระบบ  /วันที่ประกาศ  17/09/2557  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  16/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  16/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  16/09/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595