โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการและพัฒนาฐานข้อมูลโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  07/08/2562  ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  17/06/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารบริเวณโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  28/05/2562  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  /วันที่ประกาศ  23/05/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ  /วันที่ประกาศ  22/05/2562  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2)  /วันที่ประกาศ  23/04/2562  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  01/04/2562  ประกาศการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีขายทอดตลาด  /วันที่ประกาศ  22/03/2561  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  21/03/2562  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  11/03/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  05/03/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ  /วันที่ประกาศ  05/03/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2  /วันที่ประกาศ  28/02/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ขนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  /วันที่ประกาศ  26/02/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  /วันที่ประกาศ  26/02/2562  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  29/01/2562  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator Monitor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  23/01/2562  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  11/01/2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ  /วันที่ประกาศ  11/01/2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  /วันที่ประกาศ  02/01/2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595