โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  17/09/2557  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  17/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ ระบบ  /วันที่ประกาศ  17/09/2557  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  16/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  16/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  16/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  16/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ๓ รายการ (จ้างเหมากั้นห้อง Excellence Center, จ้างเหมากั้นห้องสำนักงานยานพาหนะ และจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาลานตากผ้า)  /วันที่ประกาศ  12/09/2557  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกและภายใน จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ ตึกเมตตา และตึกฝ้ายคำ  /วันที่ประกาศ  12/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกและภายใน จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ ตึกเมตตา และตึกฝ้ายคำ  /วันที่ประกาศ  12/09/2557  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า ประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง   /วันที่ประกาศ  12/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  11/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  11/09/2557  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสอบราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศสอบราคาการจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ยา  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  /วันที่ประกาศ  10/09/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595