โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  11/02/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติจำนวน ๕ รายการ ที่มีผู้ผลิต/นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษ  /วันที่ประกาศ  11/02/2557  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ที่มีผู้ผลิต/นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษฯ   /วันที่ประกาศ  05/02/2557  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ   /วันที่ประกาศ  20/01/2557  ประกาศขายพัสดุชำรุด   /วันที่ประกาศ  9/01/2557  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ ที่มีผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษฯ  /วันที่ประกาศ  9/01/2557  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  7/01/2557  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  17/12/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน ๑๑,๕๐๐ เล่ม  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงจำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/10/2556  การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือ (ข้าวหมู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  /วันที่ประกาศ  9/10/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  27/09/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  26/09/2556  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  26/09/2556

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595