โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  22/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  20/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  14/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  7/08/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/08/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุง ชั้น ๑ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นห้องผลิตยา  /วันที่ประกาศ  19/07/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/07/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/07/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๒๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  24/06/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายหาร  /วันที่ประกาศ  21/06/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  14/06/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  7/06/2556  ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)  /วันที่ประกาศ  30/05/2556  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๓ รายการ   /วันที่ประกาศ  30/04/2556  ขออนุญาตปิดประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง  /วันที่ประกาศ  24/04/2556  ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครับ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/04/2556  ขออนุญาตนำร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๕ ห้อง  /วันที่ประกาศ  11/04/2556  ขออนุญาตปิดประกาศ "ยกเลิกประกาศเชิญชวน" การประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  28/03/2556  ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา,อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน ๑๐ หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา  /วันที่ประกาศ  25/03/2556  ขออนุญาตปิดประกาศรประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  12/03/2556

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595