โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/03/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/03/2557  ขอยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  /วันที่ประกาศ  27/03/2557  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/03/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/03/2557  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  28/02/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  26/02/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/02/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ   /วันที่ประกาศ  03/01/2557  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  11/02/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติจำนวน ๕ รายการ ที่มีผู้ผลิต/นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษ  /วันที่ประกาศ  11/02/2557  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ที่มีผู้ผลิต/นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษฯ   /วันที่ประกาศ  05/02/2557  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ   /วันที่ประกาศ  20/01/2557  ประกาศขายพัสดุชำรุด   /วันที่ประกาศ  9/01/2557  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ ที่มีผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษฯ  /วันที่ประกาศ  9/01/2557  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  7/01/2557  ประกาศจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  17/12/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/10/2556  เอกสารประกาศเพิ่มเติมการกำหนดราคากลางในการสอบราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  10/10/2556

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595