โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  สอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  5/09/2555  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/08/2555  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  15/08/2555  สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/08/2555  ประกาศจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  8/08/2555  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   /วันที่ประกาศ  1/08/2555  ประกาศสอบราคาจ้างซัก/อบ/รีดฝ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  31/07/2555  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  27/07/2555  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  27/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  20/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒   /วันที่ประกาศ  20/07/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๑๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/07/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  9/07/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/07/2555  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  2/07/2555  สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๑๔ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  20/06/2555  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  11/06/2555  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  8/06/2555  สอบราคาซื้อเวชภัฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  6/06/2555

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595