โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ขอนุญาตนำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  1/02/2556  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/01/2556  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  9/01/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๑๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/12/2555  ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/11/2555  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  8/11/2555  ขออนุญาตนำประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  5/10/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  28/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  /วันที่ประกาศ  19/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2555  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานาพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท  /วันที่ประกาศ  12/09/2555  ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  6/09/2555  สอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  5/09/2555  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/08/2555  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  15/08/2555  สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/08/2555  ประกาศจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  8/08/2555  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   /วันที่ประกาศ  1/08/2555

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595