โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศสอบราคาจ้างซัก/อบ/รีดฝ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  31/07/2555  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  27/07/2555  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  27/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  20/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒   /วันที่ประกาศ  20/07/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๑๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/07/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  9/07/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/07/2555  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  2/07/2555  สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๑๔ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  20/06/2555  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  11/06/2555  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  8/06/2555  สอบราคาซื้อเวชภัฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  6/06/2555  สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  5/06/2555  สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  25/05/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  /วันที่ประกาศ  24/05/2555  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/04/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  /วันที่ประกาศ  4/04/2555  โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๓ รายการดังนี้  /วันที่ประกาศ  8/03/2555

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595