โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  /วันที่ประกาศ  15/02/2555  การขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  /วันที่ประกาศ  13/01/2555  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๙๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/01/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/11/2554  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/11/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว  /วันที่ประกาศ  13/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  13/09/2554  สอบราคาจ้างจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  /วันที่ประกาศ  13/09/2554  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2555  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด ผ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักผ่อนผู้ป่วย  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด ผ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 14 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  29/08/2554

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595