โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศสองราคาการจัดซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   /วันที่ประกาศ  17/09/2558  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรุณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ฯ   /วันที่ประกาศ  25/11/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๒ ประเภท ๑๐๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  27/12/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาล, เว๊ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง, ปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  16/03/2560  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีสอบราคา ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาล, เว๊ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง, ปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  11/04/2560  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีสอบราคา ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาล, เว๊ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง, ปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  11/04/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าประเภทต่างๆ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ 1 - 31 ต.ค. 60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรั  /วันที่ประกาศ  20/09/2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595