โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  11/06/2555  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  8/06/2555  สอบราคาซื้อเวชภัฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  6/06/2555  สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  5/06/2555  สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  25/05/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  /วันที่ประกาศ  24/05/2555  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/04/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  /วันที่ประกาศ  4/04/2555  โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๓ รายการดังนี้  /วันที่ประกาศ  8/03/2555  ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  /วันที่ประกาศ  15/02/2555  การขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  /วันที่ประกาศ  13/01/2555  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๙๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/01/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/11/2554  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/11/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว  /วันที่ประกาศ  13/09/2554

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595