โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (รุ่นที่ 9) ประจำปี 2562 18/10/2561 ข่าวประกวดราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 01/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคล และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 30/10/2561 ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/10/2561 ข่าวรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 16/11/2561 ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 16/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ(โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) 14/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน(โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์) 14/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน รับย้าย การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการและการคัดเลือกข้าราชการ 14/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 14/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 14/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน จำนวน 1 อัตรา 14/11/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์) 9/11/2561 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 9/11/2561 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น) 9/11/2561 ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 9/11/2561 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)) 9/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (สถาบันราชานุกูล) 6/11/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับย้าย/รับโอนขาราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต) 6/11/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(โรงพยาบาลศรีธัญญา) 26/10/2561

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595