โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป ข่าวประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถไฟฟ้า แบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมห้องพักอาคารพักพยาบาล 1, 2 รวม 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ 12/07/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ 10/07/2561 ข่าวรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับย้าย/รับโอนขาราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย) 18/07/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 18/07/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6) 18/07/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 18/07/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 18/07/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ (7ตำแหน่ง) (กรมการแพทย์) 16/07/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชครินทร์) 16/07/2561 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 16/07/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2) 16/07/2561 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ (จำนวน 3 ตำแหน่ง) สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 13/07/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) 11/07/2561 ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5/07/2561 ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5/07/2561 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งสังกัดกรมการแพทย์ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 22/06/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่13) 18/06/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่ววไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี) 7/06/2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 9/07/2561

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595