โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๑๐ ปี 15/03/2562 ข่าวประกวดราคา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/05/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ 22/05/2562 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) 23/04/2562 ข่าวรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์) 16/05/2562 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 16/05/2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 14/05/2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 14/05/2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 14/05/2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 14/05/2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 24/04/2562 ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง มาสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 18/04/2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 14/05/2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595