โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป ข่าวประกวดราคา ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป ข่าวรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการระดับปฏิบัติการไปรับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 19/07/2562 ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 19/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 12/07/2562 ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 9/07/2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 5/07/2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์) 5/07/2562 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรและเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป(โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) 27/06/2562 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 27/06/2562 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 16/05/2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595