โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 21/02/2563 ข่าวประกวดราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 14/02/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 30/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ที่นอนยางพารา(Water mattress) จำนวน 2 ชุด 30/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ 22/01/2563 ข่าวรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (สำนักงาน ก.พ.) 6/02/2563 ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 7/01/2563 กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1776 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 07/01/2563

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595