โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ก้าวย่างตามรอยเท้าพ่อ...หน้าที่ของวัยรุ่น

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  414 ครั้ง

การปฐมพยาบาลทางใจ

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  367 ครั้ง

"เด็ก" ไม่รู้เรื่อง

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  192 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงกาย-ใจ หลังประสบภัย

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  206 ครั้ง

Adjustment Disorder

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  223 ครั้ง

การปฐมพยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  345 ครั้ง

การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต

อัพโหลด : 18/10/2559

 เปิดอ่าน  217 ครั้ง

9 วิธีชวนคนรักให้เลิกเหล้า

อัพโหลด : 22/072559

 เปิดอ่าน  248 ครั้ง

10 วิธีคิดพิชิตการเลิกสุรา

อัพโหลด : 22/072559

 เปิดอ่าน  228 ครั้ง

การใช้ยาริสเพอริโดนในผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

อัพโหลด : 08/06/2559

 เปิดอ่าน  2646 ครั้ง


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595