โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ลูกฉลาดหัวไวเพราะความใส่ใจของพ่อแม่

อัพโหลด : 04/01/2559

 เปิดอ่าน  361 ครั้ง

เลิกเหล้า ส.บ.ม. (สบายมาก)

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  483 ครั้ง

หลักการ 12 ขั้นตอนแนวพุทธ

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  323 ครั้ง

ข้อคิดสำคัญจากผู้เลิกสุราได้สำเร็จ

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  384 ครั้ง

ผู้ติดสุราที่ต้องการเลิกดื่ม

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  360 ครั้ง

หากสามีคุณเป็นนักดื่ม

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  293 ครั้ง

การดื่มสุราเป็นสาเหตุของโรคถึงกว่า 60 โรค

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  391 ครั้ง


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595