โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ฉันเหรอติดเหล้า

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  339 ครั้ง

ผลกระทบจากการดื่มสุราแบบมีความเสี่ยงสูง

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  375 ครั้ง

จะเลิกดื่มสุราให้สำเร็จได้อย่างไร

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  402 ครั้ง

นานาปัญหาจากสุราเป็นเหตุ

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  333 ครั้ง

ท้าทายจิตใจห่างไกลแอลกอฮอล์

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  304 ครั้ง

บันได 6 ขั้นสู่วันฟ้าใส

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  325 ครั้ง

ผู้ป่วยที่มีอาการถอนพิษจากสุรา

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  314 ครั้ง


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595