รายละเอียดงานวิจัยโรงพยาบาลสวนปรุง
ชื่องานวิจัย :    
การใช้ยารักษาอาการขาดสุรา ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง
คณะผู้วิจัยและสังกัด :    
สุรเชษฐ ผ่องธัญญา, กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, สมควร วรรณมณี, เมตตา มะโนศรี, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, ชิดชนก เรือนก้อน
ประเภทงานวิจัย :    
การวิจัยเชิงประเมินผล
ระยะเวลาของการวิจัย :    
ปี 2552-2553
ปีที่เผยแพร่ / ตีพิมพ์ :    
2554
วารสารที่ตีพิมพ์ :    
ประเภททุน :    
บทคัดย่อภาษาไทย :     
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :    
key word (คำสำคัญ) :    
การใช้ยา ถอนพิษสุรา อาการขาดสุรา การใช้ยาแบบคงที่ การใช้ยาแบบปรับตามอาการ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :    
-
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน :    
263 ครั้ง
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด :    
0 ครั้ง
ไฟล์ดาวน์โหลด :    
research1.pdf