รายละเอียดงานวิจัยโรงพยาบาลสวนปรุง
ชื่องานวิจัย :    
การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลในโรงพยาบาลสวนปรุง
คณะผู้วิจัยและสังกัด :    
จิรภัทร ประเสริฐศักดิ์, โรงพยาบาลสวนปรุง
ประเภทงานวิจัย :    
งานวิจัยเชิงบรรยาย
ระยะเวลาของการวิจัย :    
1 - 31 มีนาคม 2548
ปีที่เผยแพร่ / ตีพิมพ์ :    
2548
วารสารที่ตีพิมพ์ :    
-
ประเภททุน :    
-
บทคัดย่อภาษาไทย :     
Regarding_T48.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :    
Regarding_E48.pdf
key word (คำสำคัญ) :    
หอผู้ป่วยจิตเวช, พยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :    
ห้องสมุดโรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 0 5328 0228 - 46 ต่อ 125, 333, E-mail:tas_lib@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน :    
3 ครั้ง
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด :    
0 ครั้ง
ไฟล์ดาวน์โหลด :