นางรัตนาพร คุขุนทด
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ย้ายมารับราชการทาง รพ.สวนปรุง โดยมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63
นางสาวรัตนรัตน์ พลกล้า
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ย้ายมารับราชการทาง รพ.สวนปรุง โดยมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63