ติดต่อเรา

  ที่อยู่: 131 ถ. ช่างหล่อ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

   

  เบอร์โทรศัพท์: 053-908500 ต่อ 60483,60503 โทรสาร: 053-908595

   

  Web site: http://www.suanprung.go.th/sahakorn

   

  Email: sahakorn_suanprung@hotmail.com