งานบริการผู้ป่วยนอก

อ่าน คลิกเลย

อัตราค่าบริการ

อ่าน คลิกเลย

ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD

อ่าน คลิกเลย

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

ลำดับ คลินิก วัน เวลา
1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
2. คลินิกคนใจเด็ด พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
4. คลินิกรักษ์จิต อังคาร 08.00 - 16.00 น.
5. แพทย์ระบบประสาท อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
6. คลินิกโรคซึมเศร้า จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
7. คลินิกสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
8. คลินิกนิติจิตเวช จันทร์ 13.00 - 16.00 น.

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

สำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปที่ไม่ฉุกเฉิน (นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60208) ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ กิจกรรม ราคา
1. - ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ (เบิกได้ 50 บาท) 100 บาท
- ค่าบริการผู้ป่วยนอกจิตเวชฉุกเฉิน (เบิกไม่ได้) 160 บาท
- ค่ายาขึ้นอยู่ ชนิดและประเภทของยาที่แพทย์สั่ง
- ค่าธรรมเนียมคำร้องขอใบรับรองประวัติของผู้ป่วย 300 บาท
- การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ทางจิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฏหมาย 1,000 บาท
2 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าใบรับรองแพทย์ 50 บาท
- ค่าบริการทางจิตวิทยา 200-1,000 บาท
- ต่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 50-900 บาท
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 200 บาท
- ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 3,000 บาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD

วัน/เวลา เช้า 09.00 - 12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ(08.30-14.30 น.)
นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
วันอังคาร นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (ประสาทวิทยา)
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (ประสาทวิทยา)
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
วันพุธ นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.พิเศษ เมธาภัทร (ประสาทวิทยา)
นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ(08.30-14.30 น.)
นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.พิเศษ เมธาภัทร (ประสาทวิทยา)
นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
วันพฤหัสบดี พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (ประสาทวิทยา)
นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (ประสาทวิทยา)
วันศุกร์ นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.พิเศษ เมธาภัทร (ประสาทวิทยา)
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.พิเศษ เมธาภัทร (ประสาทวิทยา)
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 26/01/2564

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่