โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

10/08/2564

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การเพิ่มคุณค่าที่มีมูลค่า

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การเพิ่มคุณค่าที่มีมูลค่า

10/08/2564

ดูแลสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด - 19

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ดูแลสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด - 19

02/08/2564

ครอบครัวห่วงใย...พลังใจหยุดใช้สุรา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ครอบครัวห่วงใย...พลังใจหยุดใช้สุรา

19/07/2564

ดูแลกายใจ...เมื่อนอนไม่หลับ

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ดูแลกายใจ...เมื่อนอนไม่หลับ

14/07/2564

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน คิดบวกไม่ได้...ไม่ใช่ปัญหา

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน คิดบวกไม่ได้...ไม่ใช่ปัญหา

06/07/2564

5 วิธี ในการดูแลตนเองในการทำงานในภาวะวิกฤต

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน 5 วิธี ในการดูแลตนเองในการทำงานในภาวะวิกฤต

15/06/2564

ฟ้าทะลายโจร กับโควิด 19

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ฟ้าทะลายโจร กับโควิด 19

12/05/2564

สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ขอบคุณฮีโร่

โดย... โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ขอบคุณฮีโร่


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595