โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  02/12/2563  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  22/09/2563  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  22/09/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง โดยวิธีคัดเลือก   /วันที่ประกาศ  11/09/2563  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  11/09/2563  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  03/09/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการตจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการได้แก่ จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน  /วันที่ประกาศ  03/09/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการได้แก่ จ่างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ขั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  /วันที่ประกาศ  03/09/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  02/09/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  02/09/2563  ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  /วันที่ประกาศ  02/09/2563  ประกาศประกวดจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  27/08/2563  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  27/08/2563  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  /วันที่ประกาศ  25/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน ห้องประชุมสิริกิตติยาชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  25/08/2563  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  21/08/2563  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  21/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  20/08/2563  ประกาศจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  19/08/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ,ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  19/08/2563

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595