โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน  /วันที่ประกาศ  18/08/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  17/08/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  17/08/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน  /วันที่ประกาศ  17/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก  /วันที่ประกาศ  17/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  10/08/2563  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  31/07/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  22/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณห้องโถงเจาะเลือดผู้ป่วย หน้าห้องปฏิบัติการจำนวน 1 งาน  /วันที่ประกาศ  21/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง  /วันที่ประกาศ  21/07/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  21/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน  /วันที่ประกาศ  20/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  20/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  16/07/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง  /วันที่ประกาศ  10/07/2563  ประกาศเรื่อง การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  09/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  02/07/2563  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  01/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  /วันที่ประกาศ  19/06/2563  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง  /วันที่ประกาศ  16/06/2563

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595