โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 ราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  28/07/2559  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  28/07/2559  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  28/07/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  22/07/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารกรุณา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  15/07/2559  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  11/07/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 15 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  11/07/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  29/06/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  15/06/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา   /วันที่ประกาศ  08/06/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  16/05/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  16/05/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  16/05/2559  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  28/04/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเวชภัณฑ์ยาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   /วันที่ประกาศ  27/04/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  26/04/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  30/03/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  29/03/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  29/03/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  16/03/2559

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595