โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  13/11/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง  /วันที่ประกาศ  21/10/2558  ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง(ตึกพิเศษปัญญา)โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  /วันที่ประกาศ  21/10/2558  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  /วันที่ประกาศ  13/10/2558  แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  /วันที่ประกาศ  7/10/2558  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อหาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ผป่วยสามัญ  /วันที่ประกาศ  29/09/2558  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  24/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  23/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  /วันที่ประกาศ  22/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  15/09/2558  ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช ๙๐ เตียง (ตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  15/09/2558  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  /วันที่ประกาศ  15/09/2558  ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง   /วันที่ประกาศ  9/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง   /วันที่ประกาศ  9/09/2558  ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  8/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  8/09/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  3/09/2558  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  /วันที่ประกาศ  3/09/2558  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  3/09/2558

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595