โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาการจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง  /วันที่ประกาศ  10/06/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ  /วันที่ประกาศ  01/06/2563  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  31/03/2563  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 งาน  /วันที่ประกาศ  31/03/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้่างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  /วันที่ประกาศ  23/03/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  23/03/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  /วันที่ประกาศ  13/03/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  /วันที่ประกาศ  24/02/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  21/02/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  19/02/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  14/02/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  30/01/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ที่นอนยางพารา(Water mattress) จำนวน 2 ชุด  /วันที่ประกาศ  30/01/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  22/01/2563  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  14/01/2563  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  /วันที่ประกาศ  27/12/2562  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  26/12/2562  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของรพ.สวนปรุงจำนวน 1 ระบบ  /วันที่ประกาศ  12/12/2562  ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีขายทอดตลาด  /วันที่ประกาศ  12/12/2562  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  09/12/2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595