โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  11/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  11/09/2557  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสอบราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศสอบราคาการจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ยา  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาต่อเติมลิฟท์อาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ติดตั้งประจำตึกพิเศษปัญญา)  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/09/2557  ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  /วันที่ประกาศ  9/09/2557  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  /วันที่ประกาศ  9/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ  /วันที่ประกาศ  05/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  05/09/2557  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  04/09/2557  สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติ และจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการจำนวน 2 งาน  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติและจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ จำนวน 2 งาน  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  3/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  3/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  02/09/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595