โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  16/09/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต  /วันที่ประกาศ  10/09/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นเอกสาร ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  /วันที่ประกาศ  10/09/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างจัดทำคู่มือพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน ๑๑,๕๐๐ เล่ม  /วันที่ประกาศ  6/09/2556  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ   /วันที่ประกาศ  5/09/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ชั้น ๑ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นห้องผลิตยา  /วันที่ประกาศ  30/08/2556  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และ ผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  23/08/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  23/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  22/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  20/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  14/08/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  7/08/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/08/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุง ชั้น ๑ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นห้องผลิตยา  /วันที่ประกาศ  19/07/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/07/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  9/07/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๒๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  24/06/2556  ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายหาร  /วันที่ประกาศ  21/06/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  14/06/2556

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595