โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  8/11/2555  ขออนุญาตนำประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  5/10/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  28/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  /วันที่ประกาศ  19/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2555  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานาพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท  /วันที่ประกาศ  12/09/2555  ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  6/09/2555  สอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  5/09/2555  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/08/2555  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  15/08/2555  สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  10/08/2555  ประกาศจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  8/08/2555  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   /วันที่ประกาศ  1/08/2555  ประกาศสอบราคาจ้างซัก/อบ/รีดฝ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  31/07/2555  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  27/07/2555  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  27/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  20/07/2555  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒   /วันที่ประกาศ  20/07/2555

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595